Kremacja a polskie prawo

Polskie prawo funeralne regulowane jest ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 r (Dz. U. z 1959 r. Nr 11, poz. 62, z późn. zm.) . Ten, leciwy już, akt prawny dopuszcza możliwość kremacji, ograniczając jednakowoż tę formę pochówku do przechowywania prochów pochodzących ze spopielenia w kolumbariach, składania ich w grobach ziemnych lub też murowanych. Zakazane jest rozrzucanie prochów osoby bliskiej na polach pamięci (inaczej ogrodach pamięci) i na morzu (dopuszczalne jest zatopienie zwłok w morzu jeżeli zgon nastąpił na statku i nie było możliwości przybić do brzegu w ciągu 24 h od momentu zgonu).

Ustawa zawiera katalog zamknięty dopuszczalnych form pochówku, przez co wyklucza możliwość dalszej interpretacji przepisów.

Od lat trwają prace nad nowym, przystosowanym do dzisiejszych czasów, prawem funeralnym, jednakże na dotychczas żaden z projektów nie został złożony do Laski Marszałkowskiej.

A oto związane z obowiązującymi przepisami prawa FORMALNOŚCI PRZED POGRZEBEM:

 

Jeżeli zgon nastąpił w domu, to:

 

 • Należy powiadomić lekarza rodzinnego lub pogotowie ratunkowe

 •  Lekarz po stwierdzeniu zgonu wystawi kartę zgonu

 •  arta zgonu jest dokumentem niezbędnym przy załatwianiu spraw organizacyjnych pogrzebu

 •  Z kartą zgonu, dowodem osobistym zmarłego oraz naszym dokumentem tożsamości, udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości, w której nastąpił zgon. W wypadku zdecydowania się na usługę organizacji pochówku w Domu Pogrzebowym Styks nasi pracownicy załatwią to bezpłatnie za Państwa

 •  Z kartą i aktem zgonu udajemy się do parafii w celu ustalenia daty i godziny pogrzebu

 

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu, to:

 

 • Lekarz prowadzący po stwierdzeniu zgonu wystawi kartę zgonu lub informacyjna

 •  Zwłoki osoby, która zmarła w szpitalu mogą być poddane sekcji w przypadkach, gdy zgon tej osoby nastąpi przed upływem 12 godzin od przyjęcia do szpitala, gdy brak kompletnej wiedzy o przyczynie zgonu, na wniosek Prokuratury

 •  Zwłoki osoby zmarłej przewożone są do chłodni (nie wcześniej niż po upływie 2 godzin od czasu zgonu wskazanego w dokumentacji medycznej) i tam przechowywane

 • Należy pamiętać o ustaleniu jaki zakład pogrzebowy będzie odbierał zwłoki ze szpitala oraz organizował ceremonię pogrzebową – Pamiętajmy ! To my decydujemy jaki zakład pogrzebowy wybieramy

 •  Karta zgonu jest dokumentem niezbędnym przy załatwianiu spraw organizacyjnych pogrzebu

 • Z kartą zgonu, dowodem osobistym zmarłego oraz naszym dokumentem tożsamości, udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości, w której nastąpił zgon. . W wypadku zdecydowania się na usługę organizacji pochówku w Domu Pogrzebowym Styks nasi pracownicy załatwią to bezpłatnie za Państwa

 • Z kartą i aktem zgonu udajemy się do parafii w celu ustalenia daty i godziny pogrzebu

W uprzednio samodzielnie wybranym przez nas domu/zakładzie pogrzebowym USTALAMY:

 •  Termin pogrzebu lub kremacji – zasadą jest, że zwłoki osób zmarłych nie mogą być chowane przed upływem 24 godzin od chwili zgonu. Najpóźniej po upływie 72 godzin od chwili zgonu zwłoki powinny być usunięte z mieszkania celem pochowania lub w razie odroczenia terminu pochowania – złożone w domu przedpogrzebowym lub kostnicy do czasu pochowania.

Jeżeli zgon był wynikiem wypadku lub przestępstwa, to:

 •  Wezwany na miejsce zdarzenia lekarz lub prokurator po stwierdzeniu zgonu może zadecydować o przewiezieniu zwłok do zakładu medycyny sądowej w celu wykonania sekcji zwłok

 •  Jeżeli zapadła decyzja o przetransportowaniu osoby zmarłej do zakładu medycyny sądowej, czynność tą wykonuje firma, która posiada podpisaną umowę z Prokuraturą. Informację na temat tego zakładu przekaże Prokurator lub Policja

 •  Należy udać się do Prokuratury aby otrzymać pozwolenie na odebranie zwłok oraz na zorganizowanie pochówku (niezbędne do otrzymania aktu zgonu w USC)

Dodaj komentarz